1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

foto7

foto6

foto5

foto4

foto3

foto2

foto1

Мета проекта 

Стійка тенденція до збільшення забруднення оточуючого середовища різними відходами, ставить під сумнів подальший збалансований розвиток суспільства. Не останню роль в цьому належить твердим побутовим відходам (ТПВ). Накопичення сміття  на полях і обочинах доріг, в лісосмугах і посадках, на стихійних і не облаштованих звалищах призводить до його самозаймання, не контрольованого попадання продуктів ферментного розкладу відходів  у повітря,  в підземні і поверхневі води.

Кардинально змінити ситуацію можна шляхом використання ресурсного потенціалу твердих побутових відходів  і отримати в результаті безпечні і ліквідні матеріали. Підвищення і санітарно-епідемічної  безпеки території.

 

 Технологія переробки 

Запропонована технологія пристосована до існуючих умов збору і вивезення (без попереднього сортування). Всі побутові відходи, що складуються в полімерний мішок до 50дм3(літрів) вивозяться на лінію (завод) переробки ТПВ і  в подальшому підлягають:

-          Механізованому завантаженню та  машинній розбивці мішків з ТПВ;

-          Механізованому завантаженню ТПВ в знезаражуючі термічні барабани, у які дозується негашене вапно;

-          в обертових термічних барабанах в результаті екзотермічної реакції вапна з вологою ТПВ, а бо з доданою водою, для забезпечення реакції,  розвивається температура до 900С;

-          в умовах активного середовища (температура, лужність, барабани обертаються) відбувається знезараження ТПВ та зміна фізико-хімічних характеристик відходів;

-          після 3-4 годинного часу обробки ТПВ в барабанах, вони вивантажуються та йдуть на сортування;

-          крім традиційних знезаражених компонентів, легко відсіюється лужна біомаса, що може бути використана у якості добрива для кислих ґрунтів або як паливо;

-          всі процеси механізовані та автоматизовані з мінімальною кількістю зайнятого персоналу. 

 

Фінансування та економічне обґрунтування  заводу на 45 тис. мешканців.

Аналогічні лінії з переробки ТПВ почали впроваджувати в Франції, де також відсутнє масове попереднє сортування відходів. Зараз у Франції за подібною технологією працює 2-а заводи. Завод на 45 тис. мешканців коштує 7,0млн. євро. Наш завод буде коштувати в 3 рази дешевше.

1. Вартість вторинної сировини (ціни на 01.09.2016)

№/№

Вторинна сировина

Вартість  в грн/т

1.

Металолом стальний чорний

3300,00

2

Нержавіюча сталь

16000,00

3

Алюміній

27000,00

4

Латунь                                   

65000,00

5

Полімерні відходи

6000,00

7

Склобій

850,00

8

Макулатура

2800,00

2. Режим роботи  підприємства – цілодобовий, 6 діб в неділю. Сортування і знезараження в одну зміну. Кількість основного виробничого і ремонтного персоналу – 20 чоловік.

3.Розрахунковий вихід сортованої сировини, при переробці  96 м3/доб ТПВ (45 тис.мешканців)

№/№

Сортована сировина

Всього за добу т/доб

Доходи за добу грн/доб

1.

Металолом стальний чорний

0,960

3200,00

2

Металолом кольоровий

0,160

5700,00

3

Полімерні відходи різної природи

3,200

9600,00

4

Склобій

0,800

680,00

5

Макулатура

2,0

5600,00

6

Біомаса (рецикл – лужне добриво або паливні брикети)

16,400

23900,00

 

Всего

23,52

48680

4. Додаткові кошти, що сплачуються постачальниками ТПВ за їх переробку (за колишнє захоронення), середня вартість – 15грн/м3.

Дохід за добу =   96,0 куб.м/доб х 15,00 = 1400,00 грн./доб

5.Всього дохід за рік.:

∑Дохідрік = (48680 +1400) х 365 : 1000000= 18,2 млн.грн./ріку т.ч. очікуваний чистий прибуток 12,2 млн.грн/рік.

5.Термін окупності проекту.

   Вартість проекту під «ключ» - 29,0млн.грн.

   Термін окупності:

                           Т = 29 млн.грн : 12,2 млн. грн/рік= 2,4 роки.